Green Solar Energy

Markejer – Fra mark til solpark

Udover at bidrage til en bedre verden er solcelleparker en god forretning
med en relativt høj leje og afkast til investor.

Har du jord som du overvejer solceller på, har du tre muligheder:

Green Solar Energy - Investering i solpark

Lej jorden ud i 30 år

Størrelsen på lejen afhængig af hvor du er i landet og hvor langt der er til nærmeste opkoblingspunkt. Udgangspunktet er 19.000 kr./år/ha og vi vil typisk gerne leje et større areal end solparken fylder.

Udlej og invester i solparken

Vi stifter et projektselskab og udvikler solparken. Du har option ved ”Ready to Build” til at købe en andel af solparken til kostpris. Den resterende andel udbydes på samme tidspunkt til danske investorer og pensionskasser.

Du udvikler selv solparken

Vi hjælper som konsulenter, men du tager risikoen

Uforpligtende screening

Uanset hvilken option du overvejer, tilbyder vi at du uforpligtende kan få tjekket dine muligheder.
Screening tager 6-8 uger og den samlede udviklingstid svinger normalt fra 12 til 24 måneder.

Screening omfatter følgende:

  • En uforpligtende tilkendegivelse fra kommunen

  • En vurdering fra netselskab om mulighederne samt estimat på afstanden til nærmeste opkoblingspunkt

  • Som en del af den uforpligtende screening udarbejder Green Solar Energy et investeringsbudget.

Prisen for at bygge en solpark

Prisen for at bygge en solpark er den samme, men afhængig af hvor i Danmark solparken skal ligge svinger prisen for opkobling til Energinet og netselskab virkelig meget. Hertil kommer at afstanden til opkoblingspunktet også har betydning for de samlede omkostninger.
Det samlede afkast kan derfor svinge noget og overblik er derfor vigtig viden inden en beslutning om det videre forløb kan tages.
Hvis screeningen er positiv på alle tre områder, er vi kommet til ”Green Field” hvor du skal beslutte om du vil gå videre på en af de tre måder beskrevet tidligere.
Vores forretningsmodel er transparant, hvis du vælger Green Solar Energy, tager vi 3% af anlægssummen i honorar opdelt i rater i løbet af udviklingsprocessen.

Lokal forankret

Hos GSE har vi udover indsigt i alle aspekter omkring solparker også forståelse for hvad der er vigtigt i lokalsamfundet.
Det vigtigste ved udvikling er, at projektet modtages godt i lokalområdet og, at projektet bliver godkendt i kommunen. Disse to ting hænger dog sammen og lige nu hænger hundredvis af solpark projekter fast i kommunerne fordi de ikke er lokalt forankrede.
Det er sjældent at de lokale beboere bliver hørt og de er derfor ikke engagerede i projekterne eller måske ligefrem imod solparkerne.
Det er ærgerligt for markejeren, kommunen, borgeren og for den grønne omstilling.
Hvis vi skal bevare den fælles ansvarsfølelse for den grønne omstilling, giver det mening at udvikle solparker med lokal opbakning.
Lokalt ansvar og forankring har lige fra andelstanken opstod været en del af danskernes DNA.

For Green Solar Energy betyder lokalt forankret:

  • Lokalt ejerskab af beboere og virksomheder

  • Lokalt engagement i udformning og drift af solparken

  • Lokalt udbytte i form af grøn strøm og et økonomisk afkast

lokal forankring

Med en 100% transparant forretningsmodel sikrer vi, at pengene bliver lokalt hos markejeren, de lokale borgere og de virksomheder der investerer i solparken.
Med energifælleskaber vil såvel de lokale borgere som virksomheder få mulighed for at aftage billig grøn strøm fra solparken.

Vi tror på at mindre lokalforankrede solparker passer bedst til Danmark.

Green Solar Energy tilbyder at udvikle solparker med lokal forankring i form af borgermøder, ”folkeaktier”, energifælleskaber og lokale aftagere af strøm.
Det betyder lokal opbakning og hurtig godkendelse hos kommunen.