Green Solar Energy

SkovEnergiPark

SkovEnergiPark™ – er en kombination af skov og ”usynlig solpark” på 
20 – 100 ha, hvor solparken er placeret i midten og 
100% omkranset af naturskov.

Skovrejsning på mindst 20% af arealet

Naturskoven rundt om solparken bidrager til skovrejsning i kommunen og samtidig bliver solparken ikke synlig udefra.

Grøn strøm til lokalområdet

En solpark på f.eks. 25 ha vil forsyne mere end 5.000 familier med lokalt produceret grøn energi.

Energifællesskab

I områder uden fjernvarme kan solparken tilknyttes ny lokal varmeforsyning med Termonet.

Rekreativt område

Naturskoven finansieres af solparken men er åben for alle og kan indrettes med rekreative områder

Biodiversitet

Solparken bliver tilsået med frø fra danske vilde blomster og sammen med naturskoven vil det fremme biodiversiteten i området og væsentligt fremme levevilkår for insekter, bier og sommerfugle.

Beskyttelse af grundvandet

Naturskoven og solparken vil bidrage positivt til at beskytte grundvandet. Det skyldes at der udtages landbrugsjord og dermed ikke bliver anvendt pesticider i solparkens levetid. Der anvendes ikke kemikalier til vask af solpaneler.

Medejerskab
 og lokal strøm

Alle interesserede private, virksomheder og kommunen tilbydes medejerskab til kostpris.
Den grønne strøm fra solparken tilbydes alle private og virksomheder i kommunen

Dyreliv

Hele området vil tiltrække nyt dyreliv da hegnet rundt om solparken vil tillade mindre dyr at passere uhindret.

Green Solar Energy er en alternativ udvikler af mindre solparker
med lokalforankring i samarbejde med de lokale.