Green Solar Energy

Tjen penge og bidrag til grøn omstilling

Gennem udlejning af din jord til drift af en solpark er det muligt for dig at tjene ekstra penge.

Fast konjunkturuafhængig leje der indeksreguleres hvert år.

  • Jorden forbliver landbrugsjord og efter lejeperiode retableres arealet til landbrugsdrift.

  • Vores forretningsmodel er transparent, så du kan blive medejer til opførelsesprisen.

  • Hvis solparken ikke bliver godkendt er det 100% risikofrit for dig, fordi Gren Solar Energy finansierer hele udviklingen.

Lejeindtægten afhænger af opkoblingsprisen som svinger afhængigt af hvor i landet du bor:

  • Grøn zone 25-30.000 kr./ha/år

  • Gul zone 18-22.000 kr./ha/år

  • Rød zone Kan formentlig ikke betale sig

Vi er specialister i udvikling af mellemstore solparker med fokus på:

Energifællesskab

Lokalt ejerskab af solparken og elforsyning til de omliggende landbrug og erhverv

Harmoni med omgivelserne

Mindre solparker har den fordel at de er mindre dominerende og randbeplantningen kan integreres i omgivelserne

Biodiversitet

En plejeplan med anvisning for såning fra Danmarks Naturfredningsforening og etablering af beplantning rundt om solparken samt løbende vedligeholdelse af området.

Dyrehold i solparken

Det er muligt at have får eller gæs gående i solparken

Grundvandsbeskyttelse

I projektområder med særlige drikkevandsinteresser, Nitratfølsomt indvindingsopland er en solpark et effektiv middel til beskyttelse ift. landbrugsdrift

Afklaring af muligheder

Efter vi har indgået en optionsaftale indsender vi ansøgning.
Det tager normalt 6-18 måneder før kommunen har besluttet om vi kan arbejde videre med udvikling af solparken.

Samtidigt afklare vi:

  • Afstand til opkoblingspunkt

  • Lokale hensyn og servitutter

  • Økonomi

Green Solar Energy

Det startede med drømmen om at gøre en forskel, for miljøet og for Danmark.
Vores udgangspunkt er at solceller er en del af løsningen på vores alvorlige klimaudfordringer. Det gælder især i Danmark, hvor overvægten af vindmøller betyder at vi ikke kan udnytte den næsten perfekte korrelation mellem sol- og vindenergi.
For at undgå at solparker får samme modvilje som vindmøller skal implementeringen ske med respekt for og i samarbejde med lokalbefolkningen der efterfølgende skal se på solparken.

 Vores mission er at udvikle marker fra 20 til 100 ha til solparker i respekt for naturen og i samarbejde med lokalbefolkningen.

Partner Jesper Sidenius

E: jsi@greensolarenergy.dk
M: 25308550

Partner Henrik Lars Olsen

E: hlo@greensolarenergy.dk
M: 21739419

Næste skridt

Hvis det lyder interessant, kunne vi vende muligheder helt uforpligtende.
Skriv til os på info@greensolarenergy.dk eller ring på 25308550.