Green Solar Energy

Tjen penge og bidrag til grøn omstilling

Gennem udlejning af jord til drift af en mindre solpark er det muligt for dig at tjene ekstra penge.

Fast konjunkturuafhængig leje der indeksreguleres hvert år.

  • Jorden forbliver landbrugsjord, så ejendomsskat er uændret og efter lejeperiode retableres arealet til landbrugsdrift.

  • Vores forretningsmodel er helt transparant, så du kan blive medejer til kostpris.

  • Selvom en del solparker ikke bliver godkendt er det 100% risikofrit for dig, fordi Gren Solar Energy finansierer hele udviklingen.

Lejeindtægten afhænger af opkoblingsprisen som svinger afhængigt af hvor i landet du bor:

  • Grøn zone 30.000 kr./ha/år

  • Gul zone 20.000 kr./ha/år

  • Rød zone 18.000 kr./ha/år

Vi er specialister i udvikling af mindre solparker med fokus på:

Kort sagt solparker der er populære i lokalområdet.

Energifællesskab

Fælles ejerskab af solparken og elforsyning til de omliggende boliger, landbrug og erhverv

Harmoni med omgivelserne

En mindre solpark har den fordel at den med randbeplantning kan integreres i omgivelserne

Biodiversitet

Med anvisning fra vores samarbejdspartner kan vi få status på området samt en plejeplan der beskriver de forventede resultater efter fx 10 år

Dyrehold i solparken

Det er muligt at have får eller gæs gående i solparken

Grundvandsbeskyttelse

I projektområder med særlige drikkevandsinteresser, Nitratfølsomt indvindingsopland er en solpark et effektiv middel til beskyttelse ift. landbrugsdrift

Uforpligtende screening

Uanset hvilken option du overvejer, tilbyder vi at du uforpligtende kan få tjekket dine muligheder.
Screening tager 6-8 uger og den samlede udviklingstid svinger normalt fra 12 til 24 måneder.

Screening omfatter følgende:

  • En uforpligtende tilkendegivelse fra kommunen

  • En vurdering fra netselskab om mulighederne samt estimat på afstanden til nærmeste opkoblingspunkt

  • Som en del af den uforpligtende screening udarbejder Green Solar Energy et investeringsbudget.

Green Solar Energy

Det startede med drømmen om at gøre en forskel, for miljøet og for Danmark.
Vores udgangspunkt er at solceller er en del af løsningen på vores alvorlige klimaudfordringer. Det gælder især i Danmark, hvor overvægten af vindmøller betyder at vi ikke kan udnytte den næsten perfekte korrelation mellem sol- og vindenergi.
For at undgå at solparker får samme modvilje som vindmøller skal implementeringen ske med respekt for og i samarbejde med lokalbefolkningen der efterfølgende skal se på solparken.

 Vores mission er at udvikle marker fra 5 til 40 ha til solparker i respekt for naturen og i samarbejde med lokalbefolkningen.

Partner Jesper Sidenius

E: jsi@greensolarenergy.dk
M: 25308550

Partner Henrik Lars Olsen

E: hlo@greensolarenergy.dk
M: 21739419

Næste skridt

Hvis det lyder interessant, kunne vi vende muligheder helt uforpligtende.
Skriv til os på info@greensolarenergy.dk eller ring på 25308550.