Green Solar Energy

Samarbejds-
partnere

Samarbejdspartnere

Vi kan ikke gøre det alene og for at trække på de dygtigste på hvert område har vi etableret et netværk af rådgivere og samarbejdspartnere:

*) Hvis muligt anvendes lokal arbejdskraft

Område Beskrivelse

Juridisk

Matrikulær bistand, aftaler og dokumentation. 

Landmåler/geolog

Evt. terrænmodeller og 3D visualisering til kommunen. Ved byggestart leveres referencepunkter på marken til EPC.

Strømsalg

PPA strømkøbsaftaler og balanceansvarlig for elproduktionen.

Systemydelser

Intelligent styring og balancering i forhold til elnettet og systemydelser.

EPC

Designer, bygger og vedligeholder solparken. 

Montagesjak

Montagefolk der rammer pæle i jorden, monterer tværstikker, montagesystem og solceller *)

Gartner

Etablering af læhegn og plantebælte rundt om solparken *)

Anlægsentreprenører

Etablering af hegn, port, serviceveje samt grave kabler ned i solparken fra inverter til transformator og igen fra transformator til netselskabets opkoblingspunkt *)

Elinstallatør

Certificeret installatør trækker og tilslutter AC og DC-kabler *)

Stærkstrømseksperter

Afklarer snitflade med netselskab og gennemfører den endelig commissioning af solpark når den skal godkendes af netselskab