Solpark Tarm

Alle kan være med i ny solpark til gavn for lokalområdet 

Green Solar Energy har indsendt ansøgning om opførelse af mindre solpark i nærheden af Tarm. 

Mange forbinder solparker med store giga parker uden tilknytning til lokalsamfundet, men det er ikke tilfældet med den nye solpark i Tarm. 

”Solparker er generelt en god forretning og med dette projekt, ønsker vi at give lokale borgere og virksomheder mulighed for at opnå en besparelse på elregningen, idet de bliver tilbudt medejerskab til kostpris”, lyder det fra udvikler Jesper Sidenius fra Green Solar Energy.  

”Det er de lokale, som oplever generne, så hvorfor skal de ikke også have mulighed for at tage del i overskuddet og glæden ved den billige, miljørigtigt producerede strøm? På denne måde, bliver investeringen også på sigt hos kommunens borgere i stedet for potentielt at ende i hænderne på store udenlandske investeringsfonde. Vores erfaring fra fx Samsø er, at respekt for lokale interesser betyder at vi normalt oplever en stor opbakning. Vi ser en inddragelse af borgerne og udvikling af parken i samarbejde med lokale interesser som vejen frem”, fortsætter Jesper Sidenius. 

Både markejer og udvikler tror på projektet og er klar til at indskyde kapital som medejere, men håber samtidig på lokal opbakning til, at der etableres et lokalt energifællesskab, så lokale borgere og virksomheder kan eje og blive forsynet direkte fra solparken i udkanten af tarm. 

  • Alle lokale virksomheder vil blive tilbudt grøn strøm fra solparken  
  • Det er målet at mindst 70% af strømmen bliver aftaget lokalt af borgere og virksomheder 

Forskellen i forhold til de store solparker er den lokale forankring fra udvikling og ejerskab til forbrug af den billige grønne strøm. 

På 5 ha mark nær fjernvarmeværkets solvarmeanlæg er der plads til en solpark på 5,3 MW, som vil producere 5.500.000 kWh om året. Dette svarer til 1.100 gennemsnitsfamiliers strømforbrug og dermed kunne dække en stor del af Tarm bys behov.  

Selvom parken ligger diskret op ad Evidas MR-station og ved højspændingsledninger vil den være omkranset af høje træer og derfor ikke være synlig udefra.  

Der vil på et senere tidspunkt blive afholdt lokalt møde om projektet hvis der kan findes opbakning samt at projektet bliver politisk godkendt  

Om Green Solar Energy 

Er et dansk udviklingsselskab med en 100% transparant forretningsmodel, som sikrer at de økonomiske fordele forbliver lokalt hos borgere, markejer og virksomheder i form af afkast og/eller billig grøn strøm. 

Green Solar Energys vision er at udvikle mindre solparker der involverer lokale beboere/virksomheder gennem medejerskab og afsætning af strøm. 

Mere information
Green Solar Energy
Jesper Sidenius
M: 25308550
E: jsi@greensolarenergy.dk